Okusi Medkulturnosti

o nas

KDO SMO?

Smo profesionalna in srčna ekipa posameznic in posameznikov, ki postavljamo enake možnosti vseh, karierni in osebnostni razvoj ter opolnomočenje pripadnic in pripadnikov etničnih manjšinskih skupnosti in priseljencev ter njihov vstop na trg dela, v ospredje svojega delovanja. 

Skozi leta dela na področju vključevanja in neformalnega izobraževanja smo se usmerili v snovanje in izvajanje interdisciplinarnih inovativnih programov usposabljanj za podjetnice in podjetnike ter za dvig zaposljivosti in specifičnih kompetenc etničnih manjšinskih skupnosti in priseljencev predvsem na področju kulture, turizma, gastronomije in medkulturnega dialoga. 

Prav tako smo zasnovali in implementirali podporne in mentorske programe za razvoj ključnih podjetniških in strokovnih kompetenc, kot so inkubatorji, akceleratorji in stičišča.

O PROJEKTU 

Projekt Okusi medkulturnosti krepi zaposljivost in socialno vključenost pripadnikov italijanske narodne skupnosti, narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in priseljencev na področju kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike v Obalno-kraški in Goriški regiji.

Obe regiji imata izredno bogato kulturno dediščino in gastronomijo. Gre za izrazito večkulturni območji, skozi zgodovino prepletenih z različnimi kulturnimi vplivi. Tradicionalno obe regiji opredeljuje bližina italijanske meje. Poleg italijanske narodne skupnosti (v Istri) pa v obeh regijah kot rezultat zgodovinskih in nedavnih migracij živi še mnogo drugih narodnih in etničnih skupnosti – tradicionalno iz nekdanje SFRJ in čedalje več tudi od drugod.

S pomočjo našega projekta se bodo pripadnice in pripadniki različnih etničnih manjšinskih skupnosti in priseljenci preko kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike opolnomočili, aktivno sodelovali v oblikovanju kulturne, kulturno-gastronomsko-turistične in kulinarične ponudbe regij, ki bo trajnostno in razvojno naravnana. Poleg tega bodo skupnosti tako lahko aktivno izrazile svojo kulturno identiteto in jo ohranjale.

KAJ POČNEMO?

krepimo zaposljivost, socialno vključenost in si prizadevamo za opolnomočenje ciljnih skupin na področju kulturno-gastronomskega turizma in kulinarike

uporabljamo medkulturni pristop za ohranjanje raznolikosti kulturne dediščine in kulinaričnih izročil

izvajamo usposabljanja, zasnovana na pridobivanju praktičnih znanj in prenosu dobrih praks s področij: kulturnega in gastronomskega turizma, kulinarike in kulturnega managementa

koordiniramo izobraževanja na delu pod mentorstvom in nadgrajujemo praktične delovne izkušnje v referenčnih organizacijah in pri posameznikih

organiziramo dogodke, namenjene promociji kulturno-gastronomsko-turističnih produktov in medkulturnosti

IZKAZNICA PROJEKTA

Operacija je bila izbrana na Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023 

Obdobje izvajanja: 1. 10. 2021 – 28. 2. 2023

Celotna vrednost operacije: 152.450,52 EUR

Upravičeni stroški operacije: 136.445,40 EUR

»Projekt Okusi medkulturnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«

Start typing to see posts you are looking for.

MEDIJSKO SREDIŠČE

Vodja komuniciranja
Darja Oražem
Gortanov trg 15, 6000 Koper
E-naslov: pr@pina.si 

Prenos celostne grafične podobe